II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

i Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-776 Warszawa,

budynek 24

 

15  MAJA 2016

Konferencja będzie obejmowała trzy sesje:

  • Nauk podstawowych
  • Nauk klinicznych
  • Doktorancką

W poszczególnych sesjach, studentów i doktorantów każdego Wydziału prowadzącego kierunek Weterynaria zapraszamy do zaprezentowania:

– referatów w formie prezentacji multimedialnej – 10 min. prezentacja i 5 min. dyskusja (15 min.)

– posterów o wymiarach – 70/90 cm – 3 min. prezentacji i pytania od komisji

Streszczenia prezentacji oraz posterów prosimy przesyłać w formie maszynopisu nie przekraczającego 500 słów, wg wzoru w załączniku nr 1 w języku angielskim. Abstrakty powinny być przesłane w formacie doc., czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm z obu stron.

Formularz zgłoszeniowy uczestników wypełnić wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2.

Załączniki dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej knmw.sggw.pl.

Wszystkie informacje będą na bieżąco umieszczane na facebooku II Międzynarodowej Konferencji Studentów Weterynarii  (https://www.facebook.com/events/837917013004096/) oraz na stronie internetowej Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych (http://knmw.sggw.pl/).

Patronat naukowy:

 

–                     Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie,

–                     Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych,

–                     Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne,

–                     Polskie Towarzystwo Hipiatryczne,

–                     Warszawska Izba Weterynaryjna.

Ramowy program Konferencji

szczegóły zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń

Niedziela, 15 Maja 2016:

 

08.00 – 9.00 Rejestracja (budynek 24)
09.00 – 9.30 Powitanie
09.30 – 10.00 Wykład (MICHAEL THRUSFIELD, Szkocja)
10.00 –  11.30 Sesja pierwsza (Nauki podstawowe)
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.15 Wykład (NOEL CLANCEY, Wielka Brytania)
12.15 – 13.45 Sesja druga (Nauki kliniczne)
13.45 – 14.45 Obiad
14.45 – 15.15 Wykład (LETICIA VIVIANI, Argentyna)
15.15 –  16.45 Sesja doktorancka
16.45 – 17.15 Wykład (JAN TRELA, Polska)/ Obrady komisji
17.15 – 17.45 Ogłoszenie wyników

 

REJESTRACJA

 

Rozpoczęcie rejestracji drogą elektroniczną: 15.01.2016 (knmw@sggw.pl).

Dokumenty prosimy przesyłać do 15.04.2016 na wyżej podany adres e-mail.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna za jednego uczestnika wynosi: 100 zł  (do 30 marca 2016),

150 zł   (po 30 marca 2016).

Obejmuje:

–    obiad w dniu konferencji,

–     przerwy kawowe,

–    materiały konferencyjne.

Jednocześnie istnieje możliwość zapewnienia noclegu w cenie 100 zł/osobę.

Prosimy zaznaczenie w karcie zgłoszeniowej, czy będą Państwo korzystali z noclegu.

Opłatę należy uiścić do 15.04.2016 na konto: 24124060031111000049475863

W tytule przelewu umieścić:

-imię i nazwisko uczestnika oraz nr konta księgowego : 50720400302N0007799

JĘZYK KONFERENCJI

Językiem konferencji jest angielski.

SOBOTA 14.05.2016

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w następujących wydarzeniach :

1 . XIV Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona

Chorobom kręgosłupa i obręczy miednicznej koni z uwzględnieniem technik obrazowania. Wykładowcą będzie prof. Jean-Marie Denoix. Początek Konferencji o godzinie 9.00

2. Udział w wykładach poświęconych tematyce epidemiologicznej prowadzonych przez światowej sławy epidemiologia Michaela Thrusfielda oraz udział w wyścigach konnych na Torze Służewiec w strefie VIP

Liczba miejsc w poszczególnych atrakcjach jest ograniczona. Udział uwarunkowany jest kolejnością zgłoszeń.

BANKIET POWITALNY

W sobotę (14 maja 2016) w godzinach wieczornych organizatorzy zapraszają na bankiet powitalny, który odbędzie się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Będzie to okazja do poznania Uczestników Konferencji.

Pliki do pobrania:

abstrakt

formularz zgłoszeniowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.