Prelegenci

prof lechowski (1)

Z ogromną przyjemnością możemy przedstawić Wam naszego gościa, którym jest prof. dr hab. Roman Lechowski! Profesor jest autorytetem w dziedzinie chorób wewnętrznych psów i kotów, zainteresowanym szczególnie endokrynologią oraz chorobami metabolicznymi. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, podręczników, a także redaktorem naczelnym magazynu “Weterynaria po dyplomie”. Poza tym profesor Lechowski jest także kierownikiem Zakładu Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Weterynarii będziemy mieli przyjemność wysłuchać wykładu pana profesora na temat postępowania pooperacyjnego przy leczeniu guzów nadnerczy u psów.Wykład odbędzie się 15.maja, o godz. 9:30.

Wykłady konferencja (2)

Lek.wet. Paulina Roguska, pracuje w przychodni dla małych ssaków “Ogonek” w Warszawie. Chorobami gryzoni i królików interesuje się od czasu studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk zarówno w Polsce jak i za granicą. Miała okazję odbyć praktyki m.in. w Centro Veterinario Specialistico Clinica per Animali Esotici w Rzymie. W tym roku ukończyła również specjalizację z chorób zwierząt nieudomowionych. Dzięki połączeniu wiedzy i praktyki klinicznej doskonale zna specyfikę pracy z naszymi najmniejszymi pacjentami.

Podczas naszej konferencji DVM, Paulina Roguska wygłosi wykład na temat postępowania w stanach nagłych u gryzoni i królików. Nie może Was tam zabraknąć!

Wykład odbędzie się 15 maja o godz. 13.00.

Dr Giovanni Gnemmi (1)

Dr Giovanni Gnemmi jest lekarzem weterynarii, który pracuje dla hiszpańskiej firmy BOVINEVET INTERNACIONAL Bovine Ultrasound Services & Herd Management i jest profesorem nadzwyczajnym patologii rozrodu bydła na wydziale weterynaryjnym Katolickiego Uniwersytetu w Walencji (ES). Od 1993 roku dr Gnemmi pracuje z ultrasonografią u bydła, starając się włączyć tę metodę do zarządzania stadem. Obszary zainteresowań dr Gnemmi to zarządzanie rozrodem (ultrasonograficzna diagnostyka śmierci zarodka, dynamika pęcherzyków jajnikowych, programy synchronizacji, USG macicy, zarządzanie okresem przejściowym), medycyna prewencyjna oraz kształcenie ustawiczne pracowników rolnych i weterynaryjnych. W tych dziedzinach zdobył międzynarodowe doświadczenie, zarówno jako konsultant dla dużych i bardzo dużych ferm mlecznych w Europie, Ameryce Południowej, Chinach, na Bliskim Wschodzie, jak i jako instruktor na ponad 300 kursach szkoleniowych na całym świecie. Jest autorem 2 atlasów dotyczących ultrasonografii układu rozrodczego bydła (Le Point Veterinaire 2004, wersja francuska MEDCOM 2010, wersja angielska Blackwell 2011). Ma w swoim dorobku liczne publikacje, w tym wiele w recenzowanych czasopismach, oraz przedstawił około 280 zaproszonych wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wykład odbędzie się 15.05., o godz.14:30.

Wykłady konferencja (3)

Dr n. med. Jacek Mrowiec w 2010 roku ukończył Medycynę Weterynaryjną na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie “Rozrodu zwierząt” oraz “Chorób przeżuwaczy”. Od wielu lat jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W latach 2015-2019 był lekarzem nadzorującym w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. W latach 2018-2019 był lekarzem weterynarii zwierząt gospodarskich w Przychodni Weterynaryjnej OVET w Wielkopolsce. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika technicznego w firmie Hipra. Głównym zainteresowaniem klinicznym dr Mrowca jest rozród

Wykład odbędzie się 15.05., o godz. 18:00.

 

Kopia Bez tytułu (1) (2)

Dr Parzeniecka-Jaworska jest uznanym autorytetem w dziedzinie kardiologii weterynaryjnej. Pani doktor jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie w 2008 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, które obroniła w 2014 roku. Tematem jej pracy doktorskiej było badanie peptydów natriuretycznych u kotów rasy Maine coon z kardiomiopatią przerostową. Przez lata zdobywała doświadczenie w przyjmowaniu pacjentów kardiologicznych pracując w lecznicach weterynaryjnych w Warszawie. Poza kardiologią, Pani Doktor interesuje się również diagnostyką laboratoryjną. W 2014 roku ukończyła specjalizację w tej dziedzinie. Dr Parzeniecka-Jaworska jest również cenioną autorką wielu artykułów naukowych oraz promotorem prac doktorskich. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, prowadząc zajęcia z diagnostyki i chorób wewnętrznych psów i kotów, a także jako opiekunka sekcji kardiologicznej Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych SGGW.

Wykład odbędzie się 15 maja o godz. 19.30.

dr Chris Pearce

Dr Pearce jest znany ze swojego dużego doświadczenia w stomatologii koni. Jest przewodniczącym European Veterinary Dental College i był pierwszym lekarzem weterynarii, który w 1990 roku zdał egzamin BEVA/BVDA z zakresu technik dentystycznych koni. Posiada certyfikaty RCVS w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii tkanek miękkich, zdał również egzamin na nowy europejski dyplom European Diploma of Equine Dentistry, co czyni go europejskim specjalistą weterynaryjnym. Dr Chris Pearce szczególnie interesuje się nowatorskimi metodami minimalnie inwazyjnymi i terapiami zachowawczymi. Nie możemy się więc doczekać jego wykładu na temat stomatologii koni!

Wykład odbędzie się 16 maja o godz. 9.00.

 

Wykłady konferencja (1)

Lek. wet. Urszula Latek ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2018 roku, w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na tej samej uczelni. Od czasów studenckich związana jest z Katedrą Farmakologii i Toksykologii, gdzie obecnie pracuje i realizuje doktorat dotyczący wpływu wybranych substancji roślinnych na szczelność bariery jelitowej. Swój czas stara się dzielić pomiędzy działalność naukową na Uczelni a pracę kliniczną w klinice małych zwierząt, która jest dla niej również bardzo ważna. Poza toksykologią interesuje się diagnostyką laboratoryjną. Lubi także prowadzić zajęcia dydaktyczne i współpracę naukową ze studentami.

Wykład odbędzie się 16 maja o godz. 13.00.

 15th-16th May 2021 (21) (1)
Dr Goosen jest znanym na świecie specjalistą z zakresu “One Helath”, pracującym na co dzień w Stellenbosch University – jednym z czterech najlepszych uniwersytetów w RPA. Opublikował ponad 30 recenzowanych artykułów na temat diagnostyki gruźlicy w różnych międzynarodowych czasopismach. Zakres i jakość jego badań zaowocowały zainteresowaniem opinii publicznej, współpracą z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami badawczymi, prywatnymi firmami, stowarzyszeniami. Dr Goosen jest również członkiem National Geographic Society.
Ponadto, w trakcie swojej praktyki dr Goosen był prelgentem na wielu międzynarodowych konferencjach i niezliczonych lokalnych konferencjach południowoafrykańskich. Jest również laureatem wielu nagród – w 2016 roku otrzymał nagrodę Young Einstein of the Year przyznawaną przez wydawnictwo LitNet w RPA, a w 2020r. nagrodę Vice Rector’s Postdoctoral Fellow Award for Exceptional Achievements. W latach 2018, 2019 i 2020 został również uznany za jednego z 10 najlepszych młodych wschodzących naukowców w Republice Południowej Afryki przez Narodowe Forum Nauki i Technologii. Dr Goosen jest również wiceprzewodniczącym Wildlife Disease Association – Africa and Middle East Section. Dr Goosen ściśle współpracuje z następującymi instytucjami:
– Wildlife Ranching South Africa,
– Park Narodowy Krugera (RPA),
– KwaZulu-Natal Enzemvelo Wildlife (RPA),
– TiKa-Diagnostics Ltd (UK), Cepheid Inc. (USA),
– International Livestock Research Institute (Kenia),
– Institute of Infection and Global Health,
– University of Liverpool (Wielka Brytania),
– Saint Louise Zoo (USA),
– Schulich School of Medicine & Density, Western University (Kanada),
– London University (Wielka Brytania),
– Prifysgol Aberystwyth University (Wielka Brytania)
– oraz z prof. Glyn Hewinson (mentor zewnętrzny)

 

Wykłady konferencja

Lek. wet. Agnieszka Mańka jest specjalistką chorób świń, absolwentką studiów podyplomowych z zakresu produkcji pasz i doradztwa żywieniowego. Po kilku latach pracy w praktyce weterynaryjnej związała się z firmą Zoetis Polska. Obecnie jako Kierownik Weterynaryjny stara się przenosić najnowsze odkrycia ze świata nauki do praktyki zawodowej. Na co dzień współpracuje z lekarzami weterynarii, hodowcami oraz przemysłem mięsnym. W swojej pracy lubi kontakt z ludźmi otwartymi na wiedzę i dyskusję, zaangażowanymi i chętnymi do zmian. Motywują ją wyzwania i możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Szczególne obszary jej zainteresowań zawodowych to immunologia, diagnostyka i zarządzanie zdrowiem trzody chlewnej. Prywatnie mama trójki nastolatków i właścicielka dwóch psów.  Miłośniczka wielu sportów, dobrej muzyki i jedzenia.

Wykład odbędzie się 16.05., o godz. 17:00

 

dr Guzera - wykład zamknięcia

Dr n.wet. Maciej Guzera jest absolwentem naszego wydziału weterynarii, na którym odbył również swoje studia doktoranckie pod opieką pani prof. dr hab. Anny Winnickiej. Edukację kontynuował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge, gdzie odbył trzyletnią rezydenturę. Po jej zakończeniu pan doktor pracował na Uniwersytecie Cambridge jako patolog kliniczny. Swoje doświadczenie pan doktor zdobywał także podczas staży w innych zagranicznych placówkach m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds.
Pan doktor jest dyplomowanym europejskim specjalistą weterynaryjnej patologii klinicznej, członkiem Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), autorem licznych publikacji naukowych w recenzowanych w zagranicznych czasopismach oraz laureatem licznych nagród. Jego główne obszary zainteresowania to: cytologia, hematologia i chemia kliniczna zwierząt towarzyszących. Obecnie jest pracownikiem laboratorium diagnostycznego Laboklin Polska w Warszawie.
Podczas naszej Konferencji dr n. wet. Maciej Guzera wygłosi wykład omawiający najczęstsze błędy pojawiające się przy interpretacji badania hematologicznego.

Wykład odbędzie się 16 maja o godzinie 18.00.

Możliwość komentowania jest wyłączona.