I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
w Warszawie serdecznie zaprasza na
I Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Weterynarii
„Non sibi, sed omnibus – Nie dla siebie, ale dla wszystkich”
,
która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 roku
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konferencja będzie obejmowała dwie sesje:
– nauk podstawowych,
– nauk klinicznych.
W poszczególnych sesjach zapraszamy do zaprezentowania:
– 2 referatów w formie prezentacji multimedialnej – 10 min. prezentacja i 5 min. dyskusja (15 min.)
– 2 posterów o wymiarach – 70/90 cm – 3 min. prezentacji i pytania od komisji

Załącznik nr 1 zawiera wzór streszczenia pracy oraz przykładowe streszczenie.
Formularz zgłoszeniowy uczestników wypełnić wg wzoru zamieszczonego
w załączniku nr 2.

Zgłoszenia i dokumenty prosimy przesyłać do 15.03.2015 r. na adres email: 1mknsw@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi:
do 15 marca 100 zł
po 15 marca 150 zł za jednego uczestnika.

Obejmuje ona obiad w dniu konferencji, przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne.
Istnieje także możliwość zapewnienia noclegu w cenie 100 zł/ os. Prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszeniowej czy będą Państwo z niego korzystali.

Numer konta do przelewu:
24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko uczestnika oraz nr konta księgowego – 507 20 400 302 11 00009 99.

 

Termin opłat: do 15 marca
Termin przesyłania abstraktów upływa 15 marca.

 

Serdecznie zapraszamy.
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych SGGW

Zaproszenie

Załączniki

Możliwość komentowania jest wyłączona.