Opłaty

Opłaty wynoszą:
325 zł przed 22 marca
475 zł po 22 marca

Opłata konferencyjna pokrywa koszty:
– udziału w sesjach naukowych
– materiałów konferencyjnych
– zakwaterowania (2 dni)
– uroczystej kolacji (sobota, 11.05.2019)
– cateringu podczas przerw kawowych i lunchów

Prosimy o umieszczenie poniższych informacji w tytule podczas dokonywania przelewów:
– imię i nazwisko
– nazwa uniwersytetu
– numer  507-20-400302-R00046-99.

Poniżej dane do dokonania przelewu:
WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Nowoursynowska 166
02-787 Warsaw
NIP: 525-000-74-25

Numer konta: 24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

Możliwość komentowania jest wyłączona.