Konkurs Kół Naukowych PTNW

Jest to konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, którego celem jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy weterynaryjnej wśród studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w całym kraju.

W konkursie biorą udział autorzy wyłącznie prac badawczych. Jedna szkoła wyższa może być reprezentowana przez dowolną liczbę osób lub zespołów. Na konkurs mogą być również zgłaszane prace biorące udział w innych konkursach, a także prace już opublikowane w języku polskim lub angielskim w okresie do 3 lat licząc od daty zgłaszania prac. Objętość prac (wraz z tabelami, rycinami i piśmiennictwem) nie może przekraczać 10 stron.
więcej informacji na stronie internetowej konkursu

Możliwość komentowania jest wyłączona.