O kole

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych jest inicjatywą studentów. Powstało i działa
(z niewielką przerwą) od 1927 roku!

Koło tworzą osoby, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy zdobywanej na studiach. Działalność Koła zależy w głównej mierze od pomysłowości, inwencji i pracowitości członków. To oni, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, powołują odpowiednie sekcje i określają zadania badawcze.

Coroczny Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW i uzyskiwane na nim wyróżnienia są źródłem dużej satysfakcji dla tych, którzy uczestniczą w działalności Koła.

Zdobyta wiedza fachowa, umiejętności organizacyjne i doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych są często bardzo pomocne w przyszłej karierze zawodowej.

Zapraszamy na spotkania Koła!!!!

Możliwość komentowania jest wyłączona.