Członkowie niezrzeszeni

Przynależność do istniejących aktualnie sekcji nie jest konieczna, jeśli Wasze zainteresowania wykraczają poza obszar ujęty w jednostkach strukturalnych naszej działalności. Nasi członkowie z powodzeniem piszą prace badawcze i przeglądowe, prezentują swoje prace na konferencjach krajowych i zagranicznych i spełniają swoje naukowe ambicje współpracując z pracownikami naukowymi uczelni.

Dorobek naukowy członków niezrzeszonych w latach 2016/2017 i 2017/2018 to między innymi:
“Prevalence of reptile specific pathogens in pet reptile population in Poland”
J. Pasterny, J. Seń (Laboklin)

“Preferencje żywieniowe żółwi lądowych najczęściej utrzymywanych w warunkach domowych”
J. Pasterny

“Ekspresja markerów bFGF, HGF i IGF-1 w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego psów”
Ł. Zdrojkowski

“Wartości wybranych parametrów biochemicznych płynu pęcherzykowego bydła”
M. Sady

“Tuberculosis case in a wild-boar – a serious threat for human and animal health”
Z. Sikorska, A. Szerejko, J. Tarasiewicz, D. Dywicka

“Serum cortisol concentration during the training session and races in Arabian racehorses”
J. Seń

“Epizootic status of tortoises kept in Poland”
J. Seń

“The impact of training and endurance race on the changes in serum cortisol level at the first training session in Arabian horses”
J. Seń

“Pericardial neoplasia as a cause of pericardial effusion in dogs – three case reports”
A. Szerejko, J. Tarasiewicz, Z. Sikorska

“Unilateral hemilaminectomy in 3 adjacent vertebrae in a dog with disc herniation”
L. Rogowska, J. Tarasiewicz

“Dilated cardiomyopathy in a female pygmy hedgehog: case report”
K. Wojciechowska, J. Tarasiewicz, D. Dywicka

“Thymoma in a rabbit. Case report”
K. Wojciechowska, J. Tarasiewicz, D. Dywicka

“Leczenie farmakologiczne idiopatycznej padaczki u psów i kotów. Nowe perspektywy leczenia padaczki. Część I”
L. Rogowska, A. Szerejko

“Leczenie farmakologiczne idiopatycznej padaczki u psów i kotów. Nowe perspektywy leczenia padaczki. Część II”
L. Rogowska, A. Szerejko

“Meningitis in dog caused by Neisseria meningitidis. Case study”
L. Rogowska, M. Wrzosek

“Skuteczność monoterapii lewetiracetamem w leczeniu padaczki idiopatycznej u psów”
L. Rogowska, J. Sobczyński

Możliwość komentowania jest wyłączona.