Sekcja Zwierząt Dzikich i Nieudomowionych

Sekcja zwierząt dzikich i nieudomowionych:
W naszej sekcji zajmujemy się zdobywaniem, pogłębianiem i propagowaniem wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, biologii i ochrony dzikich zwierząt. Nasze cele realizujemy po przez zajęcia prosektoryjne, podczas których wykonujemy sekcję oraz preparujemy zwierzęta gatunków dzikich.
Zapraszamy ciekawych ludzi na spotkania, wykłady i pogadanki (również online), na których wymieniamy się informacjami i aktualnościami związanymi z szeroko pojętą tematyką dotyczącą dzikich zwierząt.
Organizujemy wyjazdy terenowe, między innymi do ośrodków zajmujących się czynną ochroną żubra.
Studenci naszej sekcji mają możliwość zaprezentowania swoich prac na konferencjach poświęconych tematyce dzikich zwierząt.
W planach Sekcji jest współpraca i zorganizowanie wyjazdów do różnych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w kraju i za granicą.
Opiekun: dr n. wet. Katarzyna Olbrych (Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej)
Przewodnicząca: Adrianna Kozioł (IV rok)
Kontakt: sekcjazdn@gmail.com

ZAPRASZAMY!

Prace opublikowane w ramach działalności sekcji:
„Problem bezpieczeństwa dzikich zwierząt w kwestii psów niekontrolowanych przez właściciela – opis
przypadku”. A. Kozioł, K. Wais (opiekun pracy – dr. K. Olbrych). Przegląd Kół Naukowych SGGW 2019.
„Przypadki nieprawidłowego postępowania ze zwierzętami”. K. Wais, A. Kozioł. (opiekun pracy – dr. K.
Olbrych). Przegląd Kół Naukowych SGGW 2019.
„Praktyczne aspekty opieki nad młodymi zającami.” E. Pacholik, M. Yan-Kalińska, K. Olbrych, M.
Supińska. Ogólnopolska Konferencja IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących,
Białowieża 2019.
„Interwencja w przypadku osieroconego łosia – opis przypadku.” K. Olbrych, M. Yan-Kalińska, E.
Pacholik. Ogólnopolska Konferencja IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących,
Białowieża 2019.
„Morfologia tarczycy żubra Bison bonasus – badania wstępne.” K. Olbrych, M. Yan-Kalińska, K. Barszcz,
J. Sokołowska. Konferencja Naukowa, Bałtów 2016.
„Budowa mikroskopowa rogówki żubra Bison bonasus – badania wstępne.” K. Olbrych, A. Romańska, K.
Barszcz, B. J. Bartyzel. Konferencja Naukowa, Bałtów 2016.
“The correlation between vaginal microflora and vaginal cytology in European bison.” K. Olbrych, M.
Yan-Kalińska, K. Urbańska, M. Rzewuska, J. Sokołowska, K. Barszcz, A. Romańska. Konferencja
Naukowa, Pszczyna 2015.
„Comparative morphology of corpus luteum in European bison and European moose.” K. Filip, K.
Olbrych, J. Sokołowska, K. Barszcz, B. J. Bartyzel. Konferencja Naukowa, Pszczyna 2015.
“Comparative morphology of ovaries on European mosse and European bison.” K. Filip, K. Olbrych, J.
Sokołowska, K. Barszcz, B. J. Bartyzel. Konferencja Naukowa, Wałcz 2014.

Możliwość komentowania jest wyłączona.