Osiągnięcia członków koła

2021

 1. II Ogólnopolska Konferencja Weterynaryjna – RÉSONNEVet
 • Sekcja małych zwierząt:
 • II. miejsce – Aleksandra Szefer, praca pt.: “Ewolucja żywienia zwierząt towarzyszących”
 • Sekcja zwierząt gospodarskich:
 • I. miejsce – Magda Nowak, praca pt.: “Neospora caninum – potencjalny czynnik mogący powodować ronienia u żubrów i chorobę o potencjale zoonotycznym.”
 • Sekcja koni:
 • I. miejsce – Aleksandra Śnieg, praca pt.: “Rozpoznawanie bólu u koni”
 • Sekcja zwierząt egzotycznych:
 • I. miejsce – Aleksandra Jankowska, praca pt.: “Wkłucie doszpikowe u zwierząt egzotycznych”
 • II. miejsce – Piotr Szczygieł, Aleksandra Szeferpraca pt.: “Metaboliczne choroby kości gadów i płazów”
 • III. miejsce – Paulina Bindas, praca pt.: “Kardiomiopatia rozstrzeniowa u kawii domowej

2020

 1. I Ogólnopolska Konferencja RésonneVet – Aleksandra Szefer, “Nieprawidłowa temperatura otoczenia a wybrane problemy zdrowotne gadów”, nagroda,

 

 1. Publikacje:
 • Marek Tomaszewski, “Chłoniaki skóry u psów”, “Życie weterynaryjne” 2020 (nr 9), opiekun: prof. dr hab. Rafał Sapierzyński
 • Anna Trojakowska, “Immunoterapia alergenowa u psów”,
 • Marek Tomaszewski, Daria Wola, “Lymphoepithelial Cyst of the Salivary Gland in a Small Ruminant Lentivirus-Positive Goat”, MDPI, Animals, 2020, 10, 1545, opiekunowie: dr Izabella Dolka, dr Michał Czopowicz, dr hab. Jarosław Kaba,

 

 1. PDKN:

Nagrody:

 1. Anna Hapanowicz, “Choć kłujący, to gościnny – najczęstsze parazytozy u jeża europejskiego (Erinaceus europaeus)”, referat,
 2. Tamara Kiszczak, “Dobrostan krów mlecznych – wybrane zagadnienia”, referat,
 3. Magdalena Nowak, “Przedstawienie przypadku gruźlicy bydlęcej u żubrów (Bison bonasus) na terenie OHŻ w Smardzewicach, ze szczególny uwzględnieniem uogólnionej postaci choroby”, referat,
 4. Paulina Bindas, “Usunięcie guza nadnercza u królika – opis przypadku klinicznego”, poster
 5. Aleksandra Jankowska, Aleksandra Orzechowska, “Wkłucie doszpikowe u gryzoni – technika wykonania i możliwości wykorzystania w praktyce”, poster
 6. Marek Tomaszewski, Chłoniak jako choroba przewlekła – opis przypadku chłoniaka z komórek jasnych u psa”, poster,

 

Wyróżnienia:

 • Paulina Bindas, “Nadczynność tarczycy u kawii domowej”, referat,
 • Elżbieta Stefanik, “Nowoczesne metody monitoringu anestezjologicznego u koni”, referat,
 • Aleksandra Szefer, “Wybrane problemy zdrowotne gadów wynikające z nieprawidłowych warunków utrzymania”, referat,
 • Olga Modrzejewska, “Hipertypowość u psów – wyzwania współczesnej kynologii”, poster,

 

 1. Projekty badawcze, w których uczestniczyli członkowie koła
 • Justyna Wiśniewska, Magdalena Wit, “Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świń – badania in-vitro”, opiekun: dr hab. Marta Mednel,
 • Iga Tarnowska, “Pasożyty wewnętrzne u zwierząt roślinożernych przebywających na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego”, opiekunowie: dr Justyna Bartosik, dr Paweł Górski, mgr Justyna Karabowicz
 • Karolina Hope, Weronika Górecka, Małgorzata Dyl, “Mechanizm oporności na antybiotyki z grupy tetracykliny oraz występowanie czynników patogenności wśród szczepów Staphylococcus pseudintermedius opornych na metycylinę”, opiekun: dr hab. Magdalena Kizerwetter-Świda (realizacja projektu zaczęła się w roku akademickim 2018/2019, wyniki były prezentowane już w roku 2019/2020),
 • Anna Hapanowicz, Magdalena Nowak, Kinga Prolejko, udział w badaniach serologicznych realizowanych w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, opiekun dr Anna Didkowska,

 

2019

 1. 5th International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students:
 • Magdalena Sochoń, Anna Ganowska „Canine T-cell lymphoma at Cane da Pastore Bergamasco-case report”, referat, nagroda,
 • Magdalena Wit, Justyna Wiśniewska „In vitro crosstalk between MCF 7 tumor cells and M2- 2 polarized THP1 macrophages”, poster, nagroda,

 

 1. Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, edycja 2019 = konkurs na najlepsze prace naukowe realizowane w ramach kół naukowych, 2 osoby, wyróżnienie

 

 

 1. Publikacje
 • Justyna Wiśniewska, Magdalena Wit, „Zespół ponownego odżywienia…czyli stwierdzenie „jeśli chory je to przeżyje” to nie zawsze prawda”, Weterynaria w praktyce, nr 6/2019, opiekun: prof. dr hab. Piotr Ostaszewski,

 

 1. Projekty badawcze:
 • „Wyznaczenie in vitro MIC dla tetracykliny oraz minocykliny w zwalczaniu Staphylococcus pseudintermedius” – Celem badania było określenie in vitro wartości minimalnych stężeń hamujących dla powyższych antybiotyków względem S.pseudintermedius przy użyciu pasków gradientowych, okres realizacji: styczeń-czerwiec 2019, 3 osoby,

 

 1. PDKN:

Nagrody:

 • Paulina Bindas, “Chirurgiczne metody leczenia niedrożności przewodu pokarmowego u królików”, referat
 • Aleksandra Samsel, Elżbieta Stefanik, “Aktualne strategie postępowania w przebiegu POI u koni”
 • Magdalena Nowak, “Badania serologiczne w kierunku chorób pasożytniczych mogących powodować ronienia u żubrów (Bison bonasus), referat,
 • Aleksandra Szefer, Kijan Crowley, Oskar Białozierski, “Ocena ekspresji receptorów kannabinoidowych w mysich liniach komórek nowotworowych”, poster,
 • Paulina Bindas, “Skręt płata wątroby u królików – analiza przypadków klinicznych” (poster),
 • Iga Tarnowska, “Pasożyty wewnętrzne u zwierząt roślinożernych przebywających na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego” poster,

 

Wyróżnienia:

 • Weronika Górecka, Małgorzata Dyl, Karolina Hope, “Molekularne mechanizmy oporności szczepów Staphylococcus pseudintermedius opornych na metycylinę i na antybiotyki z grupy tetracyklin” (poster)
 • Weronika Górecka, Małgorzata Dyl, Karolina Hope, “Możliwość leczenia zakażeń wywołanych przez szczepy Staphylococcus pseudintermedius oporne na metycylinę- ocena aktywności tetracykliny oraz minocykliny w warunkach in vitro” (referat)
 • Anna Trojakowska, “Wpływ lonżowania z zastosowaniem wodzy pomocniczych na obciążenie stawów pęcinowych koni” (referat)
 • Aneta Kwiatkowska, Bartosz Lutostański, Filip Łapiński, “Występowanie bakterii o fenotypie ESBL, MRSA oraz VRE w klinice koni” (poster),
 • Klaudia Szefler, “Guzy gruczołu sutkowego u szczurów” (poster)

 

2018

 1. 4th International Conference for Veterinary Medicine Students, Warszawa:
 • Dorota Dywicka, Justyna Tarasiewicz, Karolina Wojciechowska ,,Dilated cardiomyopathy in a female pygmy hedgehog. Case report’’, poster – I miejsce
 • Jakub Seń ,,Serum cortisol concentration during the training session and races in Arabian racehorses’’,prezentacja I miejsce
 • Joanna Pasterny, “Epizootic status of tortoises kept in Poland’’, prezentacja I miejsce
 • Jakub Seń, Jowita Grzędzicka “The impact of training and endurance race on the changes in serum cortisol level at the first training season in Arabian horses’’, prezentacja I miejsce,

 

 1. 2nd European Veterinary Students Seminar, Zagrzeb → Zuzanna Sikorska, Aleksandra Szerejko, Justyna Tarasiewicz ,,Chondrosarcoma in a dog – a case report.’’ Poster – I miejsce

 

 1. Publikacje:
 • Laura Rogowska, Aleksandra Szerejko ,,Leczenie farmakologiczne idiopatycznej padaczki u psów i kotów. Nowe perspektywy leczenia padaczki lekoopornej. Część I., Weterynaria w Praktyce, marzec 2018,
 • Laura Rogowska, Aleksandra Szerejko ,,Leczenie farmakologiczne idiopatycznej padaczki u psów i kotów. Nowe perspektywy leczenia padaczki lekoopornej. Część II.”, Weterynaria w Praktyce, kwiecień 2018,

 

 1. Projekty badawcze:
 • “Detection of infectious agents among reptile pets kept in Poland” (09.17-06.18),

 

 1. Przegląd Dorobku Kół Naukowych:

Nagrody:

 • Paulina Bindas, “Kawia domowa jako pacjent kardiologiczny”
 • Klaudia Szefler, Joanna Pasterny, “Torbiele jajników u kawii domowych”

 

Wyróżnienie:

 • Joanna Pasterny, Jakub Seń, “Wirusy u węży – czy mamy się czego obawiać?”,
 • Aleksandra Orzechowska, “Porównanie metabolomów mięśnia półścięgnistego o różnej zawartości tłuszczu śródmięśniowego”,
 • Weronika Górecka , Karolina Hope, Małgorzata Dyl, “Szczepy Staphylococcus Pseudintermedius oporne na metycylinę – mechanizm oporności na tetracykliny oraz występowanie czynników patogenności”

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.