Sekcja Hipiatryczna

Sekcja hipiatryczna zrzesza studentów, którzy interesują się chorobami wewnętrznymi koni, a w szczególności kardiologią i chorobami układu oddechowego. Nie są to jednak jedyne dziedziny jakimi zajmuje się sekcja, ponieważ naszym celem jest zdobycie doświadczenia, które w przyszłości umożliwi nam holistyczne podejście do pacjenta. Do naszych inicjatyw należały między innymi warsztaty praktyczne dotyczące ultrasonografii dolnych odcinków kończyn oraz seminarium przeprowadzone dotyczą syndromu trzeszczkowego. Na nasze spotkania staramy zapraszać się lekarzy praktyków, specjalizujących się w różnych dziedzinach hipiatrii. W ramach możliwości spotykamy się też w swoim gronie, gdzie omawiamy dane zagadnienie, albo szlifujemy nasze umiejętności praktyczne.

Członkowie naszej sekcji zdobywają też wiedzę na wielu konferencjach, które odbywają się w Polsce.
W zeszłym roku uczestniczyliśmy m.in. w konferencjach “Nowości w chorobach wewnętrznych koni”, “Vets with Horsepower”, studenckiej konferencji “Praktycy Studentom”, które odbywały się
we Wrocławiu oraz w łódzkim Vetforum.

Jednym z naszych głównych celów jest również działalność naukowa, w którym nie ograniczamy się tylko do medycyny koni. Reprezentowałyśmy nasze koło na wielu studenckich konferencjach. W ramach możliwości staramy się też publikować nasze prace dotyczące chorób wewnętrznych koni
w czasopismach weterynaryjnych.

images

Działalność sekcji w roku akademickim 2018/2019 jest zawieszona.

Możliwość komentowania jest wyłączona.