Sekcja Patomorfologiczna

Sekcja Patomorfologiczna zajmuje się oceną występowania zmian anatomo-histopatologicznych  u zwierząt domowych głównie w formie badań retrospektywnych oraz analizy statystycznej.

Opiekun: dr n. wet. Izabella Dolka (Zakład Patomorfologii Zwierząt)
Przewodnicząca: Diana Stopka (VI rok)

pobrane

Przykładowe prace, które ukazały się w ramach działalności sekcji:

“A retrospective analysis of the incidence of feline viral diseases based on necropsy examination”
J. Tarasiewicz, Z. Sikorska, I. Dolka, M. Czopowicz
3rd International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students, Warsaw

“Impact of avian coccidiosis on intestinal morphology and presence of lymphoid follicles”
Sikorska, J. Tarasiewicz, I. Dolka, M. Czopowicz
3rd International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students, Warsaw

 “Guzy gruczołu sutkowego u suk – retrospektywny przegląd 695 przypadków“
D.Stopka, I. Dolka, M. Czopowicz
XLII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

“Ocena ekspresji receptorów hormonów steroidowych w guzach gruczołu sutkowego u suk w zależności od wybranych czynników kliniczno-patologicznych“
A.Matyjasiak, J. Mickiewicz, Ł.Zdrojkowski, I. Dolka, M. Czopowicz
XLII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

“Ocena występowania poszczególnych typów histologicznych guzów gruczołu sutkowego u suk”
D. Stopka, I. Dolka, M. Czopowicz

“Impact of avian coccidiosis on intestinal morphology and presence of lymphoid follicles”
Z. Sikorska, J. Tarasiewicz, I. Dolka, M. Czopowicz

Możliwość komentowania jest wyłączona.